18-19     . ..

, / GILLRAY, JAMES

1796


, / GAUGAIN, THOMAS

1797


/ UNKNOWN ENGRAVER

1776


, / PICKEN, THOMAS

1852


, / ROWLANDSON, THOMAS

1810


, / SIMPSON, WILLIAM

1852


, / WALKER, EDMUND

1852


, / WALKER, EDMUND

1852


, / HOGARTH, WILLIAM

1738


, / HOGARTH, WILLIAM

1738


, / SCHUTZ, HEINRICH

1798


| | | | | | | | | | | E-mail