18-19     . ..

, / GILLRAY, JAMES

1796


, / GILLRAY, JAMES

1796


, / GILLRAY, JAMES

1799


, / DIGHTON, ROBERT

1782


, / ROWLANDSON, THOMAS

1788


, / ROWLANDSON, THOMAS

1790


| | | | | | | | | | | E-mail